Skip til hoved indholdet

Ledelsesgrundlag - ledelse i Vejen Kommune

I Vejen Kommune prioriterer vi ledelse og vi har forventninger til kommunens ledere.

Læs mere om ledelsesgrundlaget

Ledelse er vigtig for, at vores vision, mission og værdier bindes sammen. Når vi som ledere binder vision, mission og værdier sammen, faciliterer vi en kultur, hvor vi skaber muligheder for og med borgere, virksomheder og medarbejdere. I Vejen Kommune:

  • Arbejder vi for en vision om at være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.
  • Er vores mission, at Vejen Kommune er et stærkt fællesskab med plads til forskellighed.
  • Er NASA vores værdier - nytænkning, anerkendelse, sammenhæng og ansvarlighed.

Det er der, vi vil hen og det, vi er her for. Værdierne viser os vejen.

Vi er ledere for vores egen enhed og for Vejen Kommune som helhed. Derfor tager vi ansvar for både det lille fællesskab og det store fællesskab. Det betyder, at vi skaber såvel faglige som tværfaglige resultater. Derudover er vi som medarbejdere og ledere en del af det mangfoldige fællesskab sammen med borgere, frivillige, foreninger og virksomheder. Her er forskellige ressourcer, potentialer og passioner. Som ledere tager vi ansvar for at invitere borgere, frivillige, foreninger og virksomheder til en aktiv rolle i det mangfoldige fællesskab for sammen med dem at skabe velfærd.

Ledelsesadfærden i det lille, det store og det mangfoldige fællesskab stiller krav til vores evner som kommunikatorer, så løsningen af opgaver giver mening - både indad og udad.

I Vejen Kommune er der mange veje i ledelse. Ledelse består netop af mange elementer; kommunikation, personale, økonomi, relationer, strategier, faglighed mv. Vægtningen af elementerne vil være situationsbestemt. Det betyder, at vi som ledere skal kunne tilføre situationen det, den har behov for. Det betyder også, at vi som ledere møder mange og ofte modsatrettede behov. Det er paradokser, som vi balancerer afhængigt af situationen og vi gør det bevidst, så vi er tydelige og troværdige. Vi gør det også bevidst for kontinuerligt at bruge refleksion til at udvikle egen ledelse.

Når vi i hverdagen balancerer paradokserne, gør vi det baseret på vores NASA-værdier. Værdierne er vores pejlemærker. Det er dem, vi holder fokus på, kommunikerer og handler efter - med en udmøntning, der differentierer fra situation til situation og fra ledelsesniveau til ledelsesniveau.

Som ledere er vi desuden med til at igangsætte og drive værdierne i det lille, det store og det mangfoldige fællesskab, for at vores borgere, virksomheder og medarbejdere oplever en værdifuld opgaveløsning. Og for at vi alle - medarbejdere som ledere - oplever vores arbejdsplads som attraktiv.

Nytænkning

Når vi arbejder for at skabe en god kommune, har vi fokus på at lede os selv og andre gennem en modsætningsfyldt og foranderlig virkelighed. Her er vi nysgerrige, har mod til at udfordre opgaveløsningen og formår at bryde vaner.

Som ledere ser og skaber vi muligheder proaktivt, så vi fortsat opnår resultater, er effektive og ressourcebevidste. Når vi finder nye løsninger, faciliterer vi både kreativitet og at eksisterende succeser bliver dyrket. Og vi tror på, at medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere gør det samme i det lille, det store og det mangfoldige fællesskab. Fordi det er sådan, vi lykkes.

Anerkendelse

I vores samspil med medarbejdere, kollegaer, borgere, frivillige og virksomheder er vi anerkendende og inspirerer andre til også at være anerkendende, så vi sammen skaber et miljø funderet i gensidig respekt.

Som ledere er vi ambassadører for en åben dialog med henblik på produktive relationer og fælles mål. I dialogen giver vi både skulderklap og konstruktiv kritik. Sådan bliver vi stærke til gavn for den enkelte og for fællesskabet.

Som ledere møder vi vores omgivelser med tillid. Vi tror på vores medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere, ligesom vi har tillid til deres bidrag og resultater. Som ledere værdsætter vi ligeledes forskelligheden i det lille, det store og mangfoldige fællesskab. Fordi vi ser forskellighed som en styrke.

Sammenhæng

I opgaveløsningen tager vi udgangspunkt i borgeren eller virksomheden og vi skaber sammenhæng ved at tænke på tværs og i helheder. På tværs, så opgaverne bliver løst med de rette kompetencer. I helheder, så vi sammen finder de bedste løsninger for og med borgere og virksomheder.

Som ledere tænker vi hele vejen rundt og vi er garanter for den relationelle koordinering forskellige aktører imellem. Det betyder, at vi gennem kommunikation og handling faciliterer integration af den enkelte opgave i den store opgaveløsning. Vi og vores medarbejdere bygger bro - indad og udad. Fordi vi tror på værdien af at skabe løsninger sammen og fordi borgere og virksomheder skal opleve Vejen Kommune som én samlet kommune.

Ansvarlighed

Vi har alle et ansvar for at udvikle velfærden med såvel borgere som virksomheder i Vejen Kommune samtidig med, at vi skaber arbejdsglæde i det lille og det store fællesskab.

Som ledere tager vi vores ledelsesansvar på os. Vi viser retning og skaber følgeskab. Vi giver også ansvar til medarbejdere, borgere, frivillige og virksomheder gennem inddragelse i udviklende fællesskaber.

Når det gælder vores medarbejdere, tager vi som ledere ikke kun ansvar for at inddrage deres kompetencer, men for også at udvikle deres kompetencer. Fordi det fremmer både resultater og arbejdsglæde.

Merete Søndergaard Nielbæk

Sekretariat

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 25-07-2024 01.48

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen