Skip til hoved indholdet

Henvendelse og klagevejledning

Afgørelser indenfor natur og miljø påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelser efter planloven påklages til Planklagenævnet.

Henvendelse:

  • Henvendelse i sagerne kan ske på telefon 79 96 50 00 eller via Digital Post.
  • Oplys venligst sagsnummeret.

Sådan klager du:

  • Kommunens afgørelser på natur- og miljøområdet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelser efter planloven (landzonetilladelser mv) påklages til Planklagenævnet.
  • Du skal i begge tilfælde klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk). Disse link fører dig til Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk (hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter 'Klageportal'). Inde i Klageportalen bliver du guidet gennem en række trin, hvor du udfylder forskellige oplysninger der hænger sammen med klagen.
  • Klagenævnet skal have din klage inden klagefristen udløber. Dato for klagefristen fremgår af den enkelte sag.
  • Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen
  • Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevareklagenævnet, eller 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller klagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.
  • Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Teknik & Miljø

Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 25-07-2024 01.31

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen